Wróć na stronę główną

STUDIA PODYMPLOMOWE WSNHiD - INSTRUKTOR TEATRALNY

"Od wielu lat przeżywamy pedagogiczno – artystyczną przygodę zarażania dzieci magią teatru. W tym czasie udało nam się spełnić dwa niezwykłe marzenia. Pierwsze: wymyśliliśmy i zbudowaliśmy szkolę o profilu teatralnym, która od 22 lat przygotowuje dzieci i młodzież do twórczego życia. Drugie: we wrześniu 2013 roku odsłoni kurtynę zbudowany przy szkole teatr. Teraz przyszedł czas na marzenie trzecie. Chcemy zarażać „teatralnym wirusem” tych, którym podobnie jak nam, w duszy gra."

Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski

ORGANIZATOR

Organizatorem studiów jest Colegium Da Vinci w Poznaniu.

Partnerem studiów jest Stowarzyszenie „Łejery”.

Szczegóły i dane kontaktowe

CEL

Celem podyplomowych studiów Instruktor teatralny jest kształcenie twórczych nauczycieli i osób pracujących lub mających zamiar pracować z grupami teatralnymi (dziecięcymi, młodzieżowymi, dorosłymi) w szkołach, ośrodkach kultury, szpitalach, świetlicach szkolnych, wiejskich, socjoterapeutycznych).

Studia kształcą w zakresie:

  • prowadzenia teatrów dzieci, młodzieży, teatrów amatorskich ludzi dorosłych
  • prowadzenia edukacji teatralnej i kulturalnej
  • stosowania form teatralnych w dydaktyce i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży

Studia mają na celu przygotowanie pedagogów – instruktorów teatralnych, którzy realizując bardzo dobre warsztatowo spektakle teatralne i imprezy kulturalne nie będą traktowali ich jako cel, ale przede wszystkim jako środek do wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych. Studia są efektem współpracy Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z Ośrodkiem Edukacji Teatralnej przy Zespole Szkół nr 4 Łejery w Poznaniu. Zajęcia będą się odbywały zarówno w budynku WSNHiD, jak i nowo powstałej profesjonalnej sali teatralnej w Zespole Szkół „Łejery”.

UCZESTNICY

Studia są skierowane do nauczycieli oraz osób, które chciałyby pracować z dziecięcymi, młodzieżowymi bądź dorosłymi grupami teatralnymi. Kierunek jest adresowany do pedagogów i pracowników ośrodków kultury, szpitali, świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych.

WYKŁADOWCY

Kadrę kierunku stanowią doświadczeni pedagodzy oraz instruktorzy teatralni z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami teatralnymi. Na co dzień współpracujący ze szkołą teatralną oraz Stowarzyszeniem „Łejery”. Zajęcia prowadzą również wykładowcy WSNHiD kierunku Pedagogika, którzy swoje bogate doświadczenie dydaktyczne łączą z praktyką. W gronie wykładowców są również osoby zawodowo zajmujący się pracą w teatrach: aktorzy, choreograf , scenograf i kompozytor mający na swych kontach realizację wielu spektakli. Należą do nich m.in.: Andrzej Pieczyński, Mariusz Matuszewski, Jacek Zagajewki, Juliusz Stańda.
Kierownikami merytorycznymi studiów oraz autorami programu są:
- Elżbieta Drygas - pedagog, instruktor teatralny, współtwórca autorskiej szkoły teatralnej „Łejery”, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie (Instytut Edukacyjny) i „Millenium” w Gnieźnie. Prowadzenie Studenckiego Teatru „ Leżak” w PWSZ w Lesznie (fakultet) oraz wielu kursów dla nauczycieli o tematyce wychowania i nauczania przez sztukę, organizowanych przez ODN m.in. w Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Białej, Szczecinie i Gorzowie Wlkp. Twórca edukacyjnych programów telewizyjnych (np.: cykli „Wyłącz telewizor”, „Spotkania z lokomotywą” czy „Śpiewanki rodzinne” - TVP1). Publikacje: m.in. autorka książki pt: „Scenariusze gotowych lekcji aktywizujących”
oraz
- Jerzy Hamerski - pedagog, instruktor teatralny, współtwórca autorskiej szkoły teatralnej „Łejery”, wykładowca UAM, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie (Instytut Edukacyjny) i „Millenium” w Gnieźnie. Prowadzenie Studenckiego Teatru „ Leżak” w PWSZ w Lesznie (fakultet) oraz wielu kursów dla nauczycieli o tematyce wychowania i nauczania przez sztukę, organizowanych przez ODN m.in. w Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Białej, Szczecinie i Gorzowie Wlkp. Twórca edukacyjnych programów telewizyjnych (np.: cykli „Wyłącz telewizor”, „Spotkania z lokomotywą” czy „Śpiewanki rodzinne” w TVP1). Publikacje: m.in. autor książki pt: „Gotowe scenariusze imprez szkolnych”